O mne

Projekt, ktorý sa zameriava na vzdelávanie v oblasti mentálneho rozvoja a vzťahových väzieb.

Dr. Zuzana Lipová

Zakladateľka, lekárka a koučka

Počas štúdia medicíny v zahraničí som sa dozvedela o teórii vzťahových väzieb. Keďže sa plánujem špecializovať v obore psychiatria, témy vývinovej psychológie mi boli blízke a rozhodla som sa touto teóriou hlbšie zaoberať. Zaradila som sa do psychoterapeutického výcviku zameraného na vzťahové väzby a počas práce s klientami som pochopila, čo klientom najviac pomáha s úpravou ich vzťahovej väzby z detstva. Keďže sedení bolo stále viac a nebola som schopná kapacitne pomôcť všetkým ľuďom, ktorí mali záujem, rozhodla som sa vytvoriť kurzy zamerané na preprogramovanie vzťahových väzieb, aby čo najviac ľudí si dokázalo zlepšiť vzťahy.

Ako to začalo?

Rozmýšľala som, ako sa dá ľudí lepšie pripraviť na nečakané a neľahké situácie. Videla som veľkú hodnotu v prístupe psychiatrov, no predslen som rozmýšľala, ako predísť tomu, aby človek došiel až do štádia, kde musí podstupovať farmakologickú liečbu. Ak človek dlho ignoruje signály, ktoré mu psychika dáva, tak je to často jediný najlepší spôsob a najrozumnejšie, čo človek môže v takejto situácii urobiť. No ešte lepšie je zachytiť to včas a nenechať to prejsť až do veľkej depresie, silných úzkostí, či bodu, kedy nevládzem ďalej.

Netrvalo dlho a dostala som sa ku koučingu s prvkami kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) a neurolingvistického programovania (NLP). Uvidela som v tom neskutočný potenciál, ako sa dá preprogramovať staré menej funkčné vzorce myslenia na nové užitočnejšie vzorce a identifikovať limitujúce presvedčenia, ktoré človeka môžu dostávať do slepých uličiek v rozhodovaní a reagovaní na rôzne situácie.

Zároveň som počas vlny pandémie postrehla, že čoraz viac ľudí začalo vyhľadávať koučing, no na pozadí boli úzkosti, či depresie a bolo mi veľkým prínosom štúdium medicíny, vďaka ktorému som vedela lepšie vyhodnotiť, čo je na pozadí za problémami klientov a aké postupy zvoliť pri sedeniach.

To bolo tiež dôvodom, prečo som sa rozhodla zamerať pri koučingu na mentálne zdravie a psychickú odolnosť.

Keďže to, čo sa udeje v detstve, nás vie neskutočným spôsobom ovplyvniť a taktiež naše reagovanie na rôzne životné prekážky, tak zapájam do koučingu aj rôzne techniky, ktoré klientom pomáhajú spracovať negatívne skúsenosti. Často práve ľudia, ktorí nemali v detstve ideálne prostredie doma, zvyknú neskôr v živote reagovať citlivejšie na negatívne podnety a nemajú vytvorené dostatočné vyrovnávacie stratégie na zvládanie problémových situácii.

ICF

Aj preto sa často zaoberáme na sedeniach témou vzťahových väzieb a pomáham klientom nadobudnúť nové pozitívne zážitky vo vzťahoch, aby ich už natoľko neovplyvňovali negatívne skúsenosti z detstva. Pomáham im identifikovať vzorce presvedčení, ktoré ich sabotujú vo vzťahoch, kariére a rozvoji a posilniť ich vlastné zdroje, aby vďaka zvýšenej mentálnej odolnosti dokázali aj po sedeniach rozhodne, sebavedomo a samostatne pristupovať k tomu, čo im život prinesie.