VIP

Kategória

1,099.00

Forma: Online

Počet sedení: 24

Dĺžka každého sedenia: 60 minút

Dĺžka programu: 6 mesiacov

Obavy a strach sú prirodzenou reakciou organizmu na potenciálne ohrozenie. No niekedy si možno aj uvedomujeme, že reálna hrozba za tým nie je, no napriek tomu sa nám nedarí prestať sa obávať, čo ak predsa..

Pri rôznych trémach, strachu z prezentovania či vystupovania alebo pri obavách pustiť sa do niečoho, odporúčam zvoliť VIP program s 24 sedeniami.

6-mesačný koučingový program je vhodný na preprogramovanie rôznych typov obáv tak, aby sa človek vedel lepšie adaptovať na bežné aj mimoriadne životné udalosti.

Bonus:

  • Techniky, s ktorými budete vedieť pracovať aj sami, ak by ste sa v budúcnosti opäť stretli s nejakou „ohrozujúcou“ situáciou
  • Materiály s relaxačnými technikami
  • Cvičenia na preprogramovanie starých vzorcov, ako reagovať novým spôsobom v daných situáciách