Premium

749.00

Forma: Online

Počet sedení: 12

Dĺžka každého sedenia: 60 minút

Dĺžka programu: 3 mesiace

Mentálna odolnosť je schopnosť aj pod tlakom, po neúspechoch a v situáciách neistoty opäť rýchlo vstať, stále sledovať svoj cieľ, zachovať si optimizmus a nachádzať zmysel aj vo veľmi ťažkých situáciách.

Čím si vytrénujete vyššiu schopnosť mentálnej odolnosti, tým jednoduchšie dokážete zvládať aj tie najnáročnejšie situácie.

Odolnejším sa človek nestane zo dňa na deň. No pri systematickej práci na rozvíjaní viacerých faktorov odolnosti dokážete v priebehu niekoľkých týždňov zdvihnúť svoju úroveň odolnosti.

Bonus:

  • Techniky, s ktorými budete vedieť pracovať aj sami, ak by ste sa v budúcnosti opäť stretli s nejakou “ohrozujúcou” situáciou
  • Materiály s technikami
  • Mentálne cvičenia