Michaela Maťugová

Edukačný prístup Zuzky Lipovej mi priniesol cenné informácie, pomocou ktorých som analyzovala svoju minulosť a zodpovedala som si na mnohé otázky, ktoré ovplyvňujú moju prítomnosť, aj budúcnosť. Dnes svoje strachy a slabosti dokážem premeniť v moju silu. Online koučing prispel aj k vnímaniu a pochopeniu osôb a následnej zmene vzťahov v mojom okolí, čo považujem za veľké pozitívum. Teším sa naše ďalšie lekcie, pretože každá jedna z nich mi jednoznačne zlepšila celý deň, dodala odhodlanie a vyčarila úsmev na tvári mne a tým pádom – nepriamo aj okoliu okolo mňa 🙂