Lucia Jenčová

Spolupráca so Zuzkou pre mňa bola veľmi prínosná, keďže je pozorným poslucháčom a sčítanou a rozhľadenou osobnosťou. Osobne som zvykla byť zahltená myšlienkami a aktivitami, čo sa prejavilo nedostatočným priestorom pre seba a častým ustupovaním pred hodnotami iných na úkor mojich vlastných. Vďaka koučingovým stretnutiam som si v sebe dokázala „upratať,“ opätovne nájsť svoje hodnoty a priority a nebáť sa asertívnym spôsobom prejaviť svoj vlastný názor a komunikovať svoje potreby. Akokoľvek odborne to znelo, tak Zuzka je veľmi milý, priateľský človek, ktorý dokáže rýchlo a presne identifikovať jednotlivé situácie a ponúknuť efektívne postupy, ako si vybudovať dostatočné sebavedomie a sebahodnotu, aby sme (my všetci) vedeli nájsť správne riešenie práve v sebe, a nepotrebovali nato súhlas okolia, či schválenie inou osobou. Čas strávený face2face rozhovormi, nahrávkami či písomným rozborom mi stále zbehol rýchlo a bol pre mňa veľkým prínosom, preto chcem v našich koučingových sessions pokračovať aj naďalej a každému, kto potrebuje získať nadhľad, čas pre seba a efektivitu v pracovnej, či súkromnej oblasti určite odporúčam Zuzkino vedenie.