Zlepšiť vzťahy

Zvýšiť mentálnu odolnosť

Prekonať strach

Zvládať stresové situácie

Individuálna téma

VYBERTE SI OBLASŤ

S ČÍM VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Kliknutím si zvoľte problémovú oblasť a následne sa vám zobrazí ponuka koučingových programov.

Spoznajte prevratnú vzťahovú teóriu, ktorá určuje kvalitu Vašich partnerských vzťahov.

Pozrite si video a zistíte váš štýl vzťahovej väzby

Dr. Zuzana Lipová

Počas štúdia medicíny v zahraničí som sa dozvedela o teórii vzťahových väzieb. Keďže sa plánujem špecializovať v obore psychiatria, témy vývinovej psychológie mi boli blízke a rozhodla som sa touto teóriou hlbšie zaoberať. Zaradila som sa do psychoterapeutického výcviku zameraného na vzťahové väzby a počas práce s klientami som pochopila, čo klientom najviac pomáha s úpravou ich vzťahovej väzby z detstva. Keďže sedení bolo stále viac a nebola som schopná kapacitne pomôcť všetkým ľuďom, ktorí mali záujem, rozhodla som sa vytvoriť kurzy zamerané na preprogramovanie vzťahových väzieb, aby čo najviac ľudí si dokázalo zlepšiť vzťahy.

Domov

recenzie

médiá

Mentálna koučka: Prístup rodičov mení štruktúru a chémiu nášho mozgu. Takto si vybudujete zdravé vzťahové väzby (ROZHOVOR)

Mentálna koučka: Psilocybín mozog resetuje, a ten začne komunikovať zdravším spôsobom. Môže nahradiť antidepresíva

Dr. Zuzana Lipová - Mentálna odolnosť je v každom z nás